Makale/Yayın Makale/Yayın

Büyüt(Maksimize et)

2BSık Sorulan SorularBilgi EdinmeDuyurularRaporlar 

Makale/Yayın Makale/Yayın

Büyüt(Maksimize et)

Sık Sorulan Sorular Bilgi Edinme Duyurular Raporlar 

Genel Müdürün Mesajı Genel Müdürün Mesajı

Büyüt(Maksimize et)

Sayın İnternet Kullanıcısı,
Genel Müdürlüğümüz, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu iradesi doğrultusunda yönetimi ile ilgili Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerinden bir tanesidir.
devamı...

Harici Site Ekle Harici Site Ekle

Büyüt(Maksimize et)
var tickercontents=new Array() tickercontents[0]='Looking for free Java applets and resources? Visit Freewarejava.com!' tickercontents[1]='Hop on over to Coding Forums to get help on web coding!' tickercontents[2]='This scroller\'s brought to you by JavaScript Kit' var tickdelay=3000 //delay btw messages var highlightspeed=10 //10 pixels at a time. ////Do not edit pass this line//////////////// var currentmessage=0 var clipwidth=0 function changetickercontent(){ crosstick.style.clip="rect(0px 0px auto 0px)" crosstick.innerHTML=tickercontents[currentmessage] highlightmsg() } function highlightmsg(){ var msgwidth=crosstick.offsetWidth if (clipwidth0) crosstickParent.style.height=crosstick.offsetHeight+'px' else setTimeout("crosstickParent.style.height=crosstick.offsetHeight+'px'",100) //delay for Mozilla's sake changetickercontent() } if (document.all || document.getElementById) window.onload=start_ticking

Duyurular

Büyüt(Maksimize et)
01.10.2014

358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilecek Taşınmazların Listesi:

22.08.2014

19, 20, 21 Ağustos 2014 Tarihlerinde Yazılı 22 Ağustos 2014 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Maliye Uzman Yardımcıları Listesi

24.07.2014

 T.C Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Maliye Uzman Yardımcıları Yetiştirme Yönergesi

02.07.2014

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi

02.07.2014

Public Immovable Allocation Specification for Tourism Investors

08.04.2014

2/B TAŞINMAZLARININ
SATIŞINDA SÜRE
UZATIMINA İLİŞKİN

01/03/2014 itibariyle 2/B taşınmazlarına satın alma başvurusunu yapmayanlar ile taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) süresinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvurunuz.

28.11.2013

"Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Çerçevesinde Sit Alanlarında Kalıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Trampa Programına Alınan Gerçek Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar İle Trampaya Konu Edilmek Üzere Belirlenen Hazineye Ait Taşınmazların Listesi

21.01.2014

14.01.2014 tarihinde yazılı, 15-21.01.2014 tarihleri arasında da sözlü olarak yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar.

25.11.2013

Sayın Genel Müdürümüzün TRT GAP'ta Katıldığı Program

08.11.2013

04.11.2013 Tarihinde Antalya'da Başlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmet İçi Eğitimi

05.01.2012

Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup, 0 (312) 4151986, 4151975 ve 4151861 no.lu telefonlardan ulaşılabilir.

15.11.2011

4706 Sayılı Kanunun Ek-3 Maddesine Göre Değerlendirilmesi Uygun Görülen Taşınmaz Listesi

15.11.2011

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Esas ve Usuller

Makale/Yayın Makale/Yayın

Büyüt(Maksimize et)

BİMER