Duyurular

Sayfa görünümüne dön
08.04.2014

2/B TAŞINMAZLARININ
SATIŞINDA SÜRE
UZATIMINA İLİŞKİN

01/03/2014 itibariyle 2/B taşınmazlarına satın alma başvurusunu yapmayanlar ile taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) süresinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne başvurunuz.

28.11.2013

"Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Çerçevesinde Sit Alanlarında Kalıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Trampa Programına Alınan Gerçek Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar İle Trampaya Konu Edilmek Üzere Belirlenen Hazineye Ait Taşınmazların Listesi

21.01.2014

14.01.2014 tarihinde yazılı, 15-21.01.2014 tarihleri arasında da sözlü olarak yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar.

14.01.2014

Defterdarlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Personelin Görev Yaptığı İl Bazında Mülakat Tarihleri Listesi

14.01.2014

14.01.2014 Tarihinde Yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı (Mülga Milli Emlak Uzman Yardımcılığı) Yeterlik Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adaylar

25.11.2013

Sayın Genel Müdürümüzün TRT GAP'ta Katıldığı Program

08.11.2013

04.11.2013 Tarihinde Antalya'da Başlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmet İçi Eğitimi

25.06.2013

Genel Müdürümüz H. Abdullah KAYA 10-13 Haziran 2013 tarihleri arasında Norveç’in Başkenti Oslo Şehrine çalışma ziyaretlerinde bulunmuşlardır.

26.05.2012

Vatandaşlara Tanınan Haklar İle Başvuruda Bulunulabilecek Merciler

15.05.2012

2B Başvuru Kılavuzu

10.05.2012

Sayın Bakanın Konuşma Metni (2B Alanlarıyla İlgili Basın Toplantısı-10.05.2012)

10.05.2012

2B Yapılan İşlemler ve Uygulama Süreci

04.05.2012

2B Bilgilendirme Afişleri: Afiş-1, Afiş-2, Afiş-3

02.05.2012

BİMER Bilgilendirme Afişi

05.01.2012

Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup, 0 (312) 4151986, 4151975 ve 4151861 no.lu telefonlardan ulaşılabilir.

15.11.2011

4706 Sayılı Kanunun Ek-3 Maddesine Göre Değerlendirilmesi Uygun Görülen Taşınmaz Listesi

15.11.2011

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Esas ve Usuller