YARGITAY KARARLARI

Büyüt(Maksimize et)
DAİRESİ ESAS NO. KARAR NO. KARAR TARİHİ KONUSU İNDİR
Hukuk Genel Kurulu
2008/8-812
2009/37
04.02.2009
İmar affı, tapu tahsis belgesine dayanarak tapu iptali ve tescil istemiyle açılan davaya ilişkin karar
14.Hukuk Dairesi
2008/4301
2008/5046
14.04.2008
Tapuda yüzölçüm düzeltilmesi istenmesine ilişkin karar
Hukuk Genel Kurulu
2008/14-237
2008/242
12.03.2008
Doğal sit alanları ile 3.derece arkeolojik sit alanlarında kalan taşınmazların zilyetlik yoluyla kazanılması konulu karar
Hukuk Genel Kurulu
2007/14-47
2007/43
31.07.2007
Taraflar arasındaki irtifak hakkı kaydının iptali davası
Hukuk Genel Kurulu
2007/20-137
2007/135
14.03.2007
Taraflar arasındaki tapu iptali tescil ve zilyetlik şerhinin silinmesi davası
Hukuk Genel Kurulu
2007/8-92
2007/91
28.02.2007
Bayır nitelikli tescil harici taşınmazın imar-ihya edilmesine ve şahıs adına tesciline ilişkin karar
5.Hukuk Dairesi
2007/1189
2007/1910
20.02.2007
Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen kararın Yargıtay'ca incelenmesi
Hukuk Genel Kurulu
2005/8-401
2007/72
14.02.2007
Zamanaşımı süresi ve tazminat davası
5.Hukuk Dairesi
2006/14737
2007/1143
08.02.2007
Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması hakkında
Hukuk Genel Kurulu
2007/1-41
2007/54
07.02.2007
Taraflar arasındaki kıyı şeridine yapılan inşaatların kal, meni müdahale davası
Hukuk Genel Kurulu
2007/8-76
2007/58
07.02.2007
Taraflar arasındaki tescil davasından
İBBGK
2005/1
2007/1
19.01.2007
Tescil davası, süre yönünden red, zilyetliğin aralıksız davasız ve malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi konulu karar
16.Hukuk Dairesi
2005/7030
2006/7719
04.12.2006
Kadastro tespitine itiraz davası
7.Hukuk Dairesi
2006/3141
2006/2882
26.09.2006
Mera ve zamanaşımı zilyetliği davası
18.Hukuk Dairesi
2006/1753
2006/4456
29.05.2006
Kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili hakkında
Hukuk Genel Kurulu
2006/5-291
2006/267
03.05.2006
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat davası
20.Hukuk Dairesi
2005/3155
2005/8422
23.06.2005
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil ile şerhin silinmesi davası
Hukuk Genel Kurulu
2005/5-288
2005/1419
21.02.2005
Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davası
1.Hukuk Dairesi
2004/13466
2004/14010
16.12.2004
Kıyı kenar çizgisi, tapu kaydının iptali ve kamuya terk hakkında karar
Hukuk Genel Kurulu
2004/13-208
2004/211
07.04.2004
İrtifak hakkı, alacak ve munzam zarar davası
Hukuk Genel Kurulu
2003/5-252
2003/288
09.04.2003
Kamulaştırmasız el koyma
Hukuk Genel Kurulu
2003/6-253
2003/270
02.04.2003
Haciz konulan gayrimenkulun elbirliği mülkiyet hükümlerine tabi olması ve satılamaması nedeniyle açılan ortaklığın giderilmesi davası