DİĞER İŞLEMLER DİĞER İŞLEMLER

Büyüt(Maksimize et)

Genel Müdürlüğümüzce Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki yerlerden oluşan taşınmaz varlığı ile taşınır varlıkların edinim, yönetim ve tasfiye işlemlerinin dışında aşağıdaki çalışmalar da yapılmaktadır.