GENEL TEBLİĞLER

Büyüt(Maksimize et)
NO. TARİHİ KONUSU YÜRÜRLÜK KALDIRAN DÜZENLEME İNDİR
362
07.02.2014
Hazine Taşınmazları Üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Yapılması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi
Evet
361
05.02.2014
Hazine Adına İdari Yolla Tescil İşlemleri Hakkında
Evet
360
10.01.2014
09.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Kamu Konutlarının Aylık Kira Bedelleri
Evet
359
05.11.2013
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Evet
358
17.09.2013
Ağaçlandırma Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde Hazine Taşınmazları Üzerinde Özel Ağaçlandırma, Özel İmar-İhya, Özel Erozyon Kontrolü ve Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Ön İzin Verilmesine ve Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Evet
357
07.08.2013
350 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
356
19.06.2013
334 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
355
31.05.2013
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.
Evet
354
11.05.2013
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
353
02.05.2013
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
352
23.03.2013
345 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
351
09.02.2013
345 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
350
04.01.2013
Kamu Konutlarının Aylık Kira Bedelleri Hk.
Hayır
348
10.10.2012
337 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
347
10.10.2012
324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
346
10.10.2012
319 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
345
04.07.2012
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan ve Çıkarılacak Yerlerin Değerlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Evet
344
09.03.2012
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlar Hakkında
Evet
343
01.02.2012
336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
342
01.02.2012
324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
341
01.02.2012
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
340
01.02.2012
296 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
339
01.02.2012
294 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
338
09.03.2012-7243
292 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğini Yürürlükten Kaldırma
Evet
337
28.12.2011
2012 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Hayır

GENEL TEBLİĞLER

Büyüt(Maksimize et)
NO. TARİHİ KONUSU YÜRÜRLÜK KALDIRAN DÜZENLEME İNDİR
336
20/8/2011
İdarece Yürütülecek Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Esas ve Usüller
Evet
335
10/4/2011
324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
334
2/4/2011
Taşınmazların Harca Esas Değer Üzerinden Doğrudan Satışına İlişkin Usul ve Esaslar
Evet
333
8/2/2011
324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
332
28/12/2010
314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
331
23/12/2010
2011 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Kaldırılmıştır
330
18/12/2010
324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Ek
Evet
329
9/10/2010
327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
328
12/9/2010
5018 ve 6001 Sayılı Kanunlar Uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğüne Devredilecek Taşınmazlar Hakkında
Evet
327
24/3/2010
Yetkilere İlişkin Düzenlemelerin Bir Genel Tebliğde Toplanması ve İlave Bazı Yetkilerin Devredilmesi
Evet
326
13/1/2010
312 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine Ek
Kaldırılmıştır.
325
31/12/2009
2010 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Kaldırılmıştır.
324
26/4/2009
Hazine Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı ve Kullanım İzni Verilmesi İşlemleri
Evet
323
26/4/2009
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Taşınmazların Devrine İlişkin İşlemler
Evet
322
8/4/2009
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Evet
321
7/1/2009
2009 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Kaldırılmıştır.
320
20/12/2008
313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Değişikliği
Kaldırılmıştır
319
14/10/2008
İrtifak Hakkı ve Kullanma İzinlerinde Alınacak Hasılat Payları Hakkında
Evet
318
15/3/2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili
Evet
317
31/12/2007
2008 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Kaldırılmıştır.
315
29/8/2007
Tahsis İşlemlerine İlişkin Açıklamala
Evet
314
29/8/2007
Mera Kanununun Uygulanması
Evet
313
29/8/2007
Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Satış İşlemleri
Evet
312
27/7/2007
İdarece Yürütülecek Ecrimisil Tespit, Takdir ve Tahsil İşlemlerine İlişkin Esas ve Usüller
Kaldırılmıştır.
311
24/5/2007
Taşınırmal Tasfiye İşlemleri
Evet
310
15/2/2007
Özel Kanunlar Uyarınca Görevlendirilmiş Olan Kuruluşların Asli Görevleri Gereğince Yapmış Olduğu Hizmetleri Sebebiyle İhtiyaç Duyduğu Mülkiyetin Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri
Kaldırılmıştır.
309
9/2/2007
Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Mazbut Vakıflar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait, Üzerinde Toplu Yapılaşma Bulunan Taşınmazlar
Evet
308
30/12/2006
2007 Yılı Kamu Konutları Birim Bedelleri
Kaldırılmıştır.
307
22/6/2006
Hazine Adına İdari Yolla Tescil İşlemleri Hakkında
Kaldırılmıştır
306
23/6/2006
Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemleri
Kaldırılmıştır.
305
13/6/2006
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının İntifa Haklarının, Belirli Sürelerle Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere, Devlet Dairelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Kamu Menfaatine Yararlı Milli Derneklere Bırakılması veya Gerçek ve Tüzelkişilere Kiraya Verilmesi İle İlgili
Evet
304
13/4/2006
Bütçe Kanunlarında Yatırım Amacıyla Ayrılmış Bulunan Ödeneklerin Etkin ve Verimli Kullanılması
Evet
303
9/4/2006
5018 Sayılı Kanuna göre Hazine Adına Yapılacak Tesciller
Evet
302
24/1/2006
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Konutların Aylık Kira Bedelleri
Kaldırılmıştır.
301
20/8/2005
Hazinenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Üzerinde Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Kaldırılmıştır.
300
20/10/2005
Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri İlgili Mevzuat Hükümleri
Evet
299
10/8/2005
3/5/2005 Tarihli ve 25804 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 20/4/2005 Tarihli ve 5334 sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi ile, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
Kaldırılmıştır.
298
3/8/2005
Hazineye Ait Taşınmazların Pazarlık Usulü ile Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yaptırılarak Değerlendirilmesine İlişkin
Evet
297
3/8/2005
3/5/2005 tarihli ve 25804 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 20/4/2005 tarihli ve 5334 sayılı Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3 üncü maddesi
Kaldırılmıştır.
296
3/8/2005
27/04/2005 Tarihli ve 25798 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci Maddesinde, 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Ek Madde
Evet
295
17/6/2005
Çeşitli Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
Evet
294
26/5/2005
Yurt içi ve Yurt Dışındaki Kamu Konutları
Evet
293
18/5/2005
285 sıra Sayılı Genel Tebliğde Yapılan Değişiklik
Kaldırılmıştır.
292
24/2/2005
Onarım İşlemleri
Kaldırılmıştır.
291
3/3/2005
Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemleri
Kaldırılmıştır.
290
1/2/2005
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
289
1/2/2005
Kamu Konutları Kira Artışları
Kaldırılmıştır.
288
7/1/2005
Belediye Kanununun 79 uncu Maddesi
Kaldırılmıştır.
287
20/11/2004
Mera Kanununun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
286
10/11/2004
4070 sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
285
26/11/2004
4706 sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
284
22/9/2004
Satış İşlemleri
Kaldırılmıştır.
283
10/8/2004
Ön İzin ve Kullanma İzni Verilmesi İle Sınırlı Ayni Hak Tesisi İşlemleri
Kaldırılmıştır.
282
28/7/2004
Kira Sözleşmelerinin Devri
Kaldırılmıştır.
281
15/7/2004
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
280
25/6/2004
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
279
15/7/2004
Ağaçlandırma İşlemleri
Kaldırılmıştır.
278
28/6/2004
2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 46. Md. Uygulaması
Kaldırılmıştır.
277
16/3/2004
Kiralama
Kaldırılmıştır.
276
9/3/2004
Satış Onay Yetkisi
Kaldırılmıştır.
275
31/12/2003
Kamu Konutunun Kira Bedelinin Hesaplanması
Evet
274
31/12/2003
Yetki Devri
Kaldırılmıştır.
273
31/12/2003
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
272
31/12/2003
Kira İşlemleri
Evet
271
7/11/2003
Milli Emlak Defterleri
Evet
270
27/10/2003
Yetki Devri ve Kullanımı
Evet
269
26/8/2003
4706 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
268
26/8/2003
4070 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
267
26/8/2003
Kiralama
Kaldırılmıştır.
266
29/3/2003
2981 Sayılı Imar ve Gecekondu Mevzuatına İlişikin Genel Tebliğ
Evet
265
27/12/2002
Kamu Konutları Kira Bedelleri
Evet
264
4/12/2002
Kamu Konutları Kira Bedelleri
Evet
263
27/9/2002
165 Sıra Sayılı Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması
Kaldırılmıştır.
262
25/9/2002
242 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
Evet
261
27/6/2002
Tahsis İşlemleri
Kaldırılmıştır.
260
7/2/2002
Zorunlu Göçe Tabi Tutulup Daha Sonra Türk Vatandaşlığına Kabul Edilenlerin Konut Sahibi Olmaları Hakkında
Evet
259
6/11/2001
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tespiti
Evet
258
9/10/2001
Gayrimenkul Kiraları Hakında
Evet
257
17/8/2001
Taşınmazmal Satışlarına İlişkin Genel Tebliğ
Kaldırılmıştır.
256
30/7/2001
Sözleşmedeki Artış Oranları Hakkında
Evet
255
24/7/2001
4706 sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ
Kaldırılmıştır.
254
24/7/2001
4070,4071,4072 ve 4707 Sayılı Kanunlara İlişkin Genel Tebliğ
Kaldırılmıştır.
253
27/3/2001
Kiralama
Kaldırılmıştır.
252
26/3/2001
237 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Yürürlüğünün Durdurulması
Kaldırılmıştır.
251
28/2/2001
Satış Yetkisi
Kaldırılmıştır.
250
7/2/2001
Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Türk Vatandaşlarıın Taleplerine İlişkin Genel Tebliğ
Evet
249
10/1/2001
Kamu Konutları
Evet
248
Sözleşmedeki Artış Oranları Hakkında
Kaldırılmıştır.
247
30/6/2000
245 Sayılı Milli Emlak Genel Tebğlindeki Sürenin Uzatılması
Evet
246
10/3/2000
2000 Yılı Kira, İrtifak, Hak Bedeli, Kullanım İzni Bedeli, Kamu Konutları Kira Bedelleri Oranı
Evet
245
10/3/2000
Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulanlara Arsa Satışı
Evet
244
14/2/2000
Havza-i Fahmiye'de Bulunan Taşınmazmalların Zilyetlerine Devri
Evet
243
5/11/1999-41391
2981 Sayılı Kanuna Tabi Yerlerin Belediyeler ve Özel İdarelere Devri
Evet
242
14/10/1999
Kamu Konutlarının Kira Bedelleri, Yakıt Bedelleri, İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri
Kaldırılmıştır.
241
1/10/1999
Kamulaştırma Kıymet Takdiri Komisyonu Üyesi
Kaldırılmıştır.
240
27/7/1999
Sanayi Alanlarının Pazarlıkla ve Taksitle Satışı
Kaldırılmıştır.
239
6/7/1999
Kamu Konutları
Evet
238
28/9/1998
Hazine Arazileri Üzerinde Ağaçlandırma İzni Verilmesi
Kaldırılmıştır.
237
5/9/1998
Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları Bulunan Taşınmazmal Sahiplerine Kıymeti Belirleyen Belge Verilmesi
Kaldırılmıştır.
236
1/2/1998
Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesindeki Taşınmazların Taksitle Satışı
Kaldırılmıştır.
235
18/2/1998
Siyasi Partilerden Hazineye Kalan Malların Tasfiyesi
Evet
234
10/1/1998
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Bedelleri ile İşletme Bakım ve Onarımları
Kaldırılmıştır.
233
8/12/1997
Ağaçlandırma İçin Kira Devri
Kaldırılmıştır.
232
22/9/1997
Kira İşlemlerinde Yetki Devri
Kaldırılmıştır.
231
8/8/1997
Hazine Adına İdari Yolla Tescillerde Ücret Alınmaması
Evet
230
7/8/1997
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Bedelleri ile İşletme Bakım ve Onarımları
Kaldırılmıştır.
229
25/7/1997
Taşıt Satışları
Evet
228
31/1/1997
Hazine Adına İdari Yolla Tescil İşlemleri
Evet
227
11.01.1997
Kamu Konutlarına İlişkin 226 Sıra Nolu Genel Tebliğin "2-Yakıt Giderleri" Bölümünün Yakıtı Kurumca Karşılananlar Kısmında Değişiklik Yapılması
Kaldırılmıştır.
226
27.12.1996
15.01.1997 Tarihinden Başlayarak Kamu Konutları Kira Bedelleri, Yakıt, İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri ile Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
225
08.11.1996
Hazine Adına İdari Yolla Tescil İşlemleri
Kaldırılmıştır.
224
15.10.1996
Kamu Konutları Yakıt Bedellerine İlişkin Esaslar
Kaldırılmıştır.
223
08.08.1996
2886 Sayılı Yasanın 9 uncu Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Bilirkişi Ücretleri
Kaldırılmıştır.
222
15.07.1996
Kamu Konutları Kira Bedellerinin 15.07.1996 Tarihinden Başlayarak Arttırılması
Kaldırılmıştır.
221
25.06.1996
4070 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
220
03.06.1996
Konut Dağıtım Komisyonları
Kaldırılmıştır.
219
30.05.1996
Yakıtın Kurum Tarafından Karşılandığı Kamu Konutları Yakıt Bedellerinin, 15.06.1996 Tarihinden Başlayarak Artırılması; Yakıtın Kurum Tarafından Karşılanma Esasları ve Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
218
24.05.1996
4070 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
217
27.03.1996
Yakıtın Kurum Tarafından Karşılandığı Kamu Konutları Yakıt Bedellerinin, 15.04.1996 Tarihinden Başlayarak Artırılması
Kaldırılmıştır.
216
05.02.1996
4070 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
215
15.01.1996
Kamu Konutları Kira Bedelleri, Yakıt, İşletme ve Onarım Giderleri ile Diğer Hususlara İlişkin İşlemler
Kaldırılmıştır.
214
11.01.1996
Alabalık Üretimi ile İlgili Kiralama İşlemleri
Kaldırılmıştır.
213
27.11.1995
Vakıf Taşınmazmallarıın Taviz Bedelleri
Evet
212
01.11.1995
Madeni Hurda Satışları
Evet
211
31.07.1995
Yakıtın Kurum Tarafından Temin Edildiği Kamu Konutları Yakıt Bedellerinin, 15.08.1995 Tarihinden Başlayarak Arttırılması
Kaldırılmıştır.
209
04.07.1995
16.02.1995 Tarihli ve 4070 Nolu Kanunun 11 inci Maddesi Çerçevesinde Uygulama Alanı Dışında Tutulan İller, İlçeler ve Köyler
Kaldırılmıştır.
208
04.07.1995
16.02.1995 Tarih ve 4070 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Kaldırılmıştır.
207
01.05.1995
Kamu Konutlarının 15.05.1995 Tarihinden İtibaren Kira Bedelleri
Kaldırılmıştır.
206
21.04.1995
16.02.1995 Tarih ve 4071 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Kaldırılmıştır.
205
29.03.1995
16.02.1995 Tarih ve 4072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Kaldırılmıştır.
204
28.02.1995
Taşınmazmal Satışlarında Geçici Teminat Miktarı
Kaldırılmıştır.
203
17.02.1995
Kamuya Bedelsiz Terk İşlemleri
Evet
202
25.01.1995
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
201
20.01.1995
Hazine Arazisi Üzerinde Ağaçlandırma İzni Verilmesine İlişkin Esaslar
Kaldırılmıştır.
199
08.11.1994
Belediye Gelirleri Kanununa Göre Harcamalara Katılma Payları
Evet
198
06.10.1994
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Muhtaç Çiftçilere Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
197
20.09.1994
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Bedellerine İlişkin 196 Sıra Nolu Genel Tebliğin Uygulanmasının 1995 Yılına Ertelenmesi
Kaldırılmıştır.
196
19.08.1994
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Bedelleri ile İşletme Bakım ve Onarımları
Kaldırılmıştır.
195
02.08.1994
Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Taşınmazmallar Hakkında 6570 Sayılı Kanunun Uygulanmayacağı Konusunda Yargı Kararı
Evet
193
09.03.1994
Taşınırmalların Satışı
Kaldırılmıştır.
192
10.02.1994
Kamu Konutları Tür Ayrımı
Evet
191
07.02.1994
Taşınmaz Bağışları
Evet
190
28.01.1994
Bilirkişi Ücretleri
Kaldırılmıştır.
189
20.01.1994
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Giderleri ile Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
189
20.01.1994
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Giderleri ile Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
188
31.12.1993
Kamu Konutları Yakıt Giderleri, İşletme, Bakım ve Onarımları ile Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
187
25.11.1993
Kamu Konutları Yakıt Giderleri
Kaldırılmıştır.
186
05.10.1993
Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
185
04.10.1993
Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğleri
Evet
184
22.09.1993
İzale-i şüyu Satışları ve Rızai Taksim İşlemleri
Evet
183
22.09.1993
Taşınmaz Bağışları
Kaldırılmıştır.
182
25.08.1993
Kamu Konutları Yakıt Giderleri, İşletme, Bakım ve Onarımları ile Diğer Hususlar
Kaldırılmıştır.
181
27.07.1993
Bedelsiz Devir, Terk ve Tahsis Edilen Taşınmazmalların Değerleri
Evet
180
21.07.1993
Taşınmazmal Satışlarıyla İlgili Sonuç Bilgileri
Kaldırılmıştır.
179
14.05.1993
Kadastro İşlemleri
Evet
178
15.03.1993
Taş, Kum ve Çakıl Ocakları
Kaldırılmıştır.
177
25.01.1993
Kamu Konutları Kira ve Yakıt Bedelleri ile İşletme Bakım ve Onarımları
Kaldırılmıştır.
176
06.07.1992
Kamu Konutları Yakıt Giderlerinin Oturanlarca Karşılanmasına İlişkin 04.07.1991 Tarihli ve 172 Sıra Nolu Genel Tebliğin 15.07.1992 Tarihinden İtibaren Uygulanması
Kaldırılmıştır.
175
30.04.1992
1992 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı
Kaldırılmıştır.
174
02.12.1991
Kamu Konutları Yakıt Giderlerinin Oturanlarca Karşılanmasına İlişkin 04.07.1991 Tarihli ve 172 Sıra Nolu Genel Tebliğ Uygulamasının Ertelenmesi
Kaldırılmıştır.
173
04.11.1991
Taşınmaz Bağışları
Kaldırılmıştır.
172
04.07.1991
Konut Kiraları
Kaldırılmıştır.
171
19.06.1991
Belediye ve İl Özel İdaresine Terk Edilecek Hazineye Ait Taşınmazmalların Tapu Kayıtlarına Konulacak Şerhler
Kaldırılmıştır.
170
12.04.1991
Ağaçlandırma
Kaldırılmıştır.
169
18.02.1991
Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
168
07.02.1991
1991 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Yetki Sınırı
Kaldırılmıştır.
166
17.08.1990
Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
165
01.06.1990
İskeleler
Kaldırılmıştır.
164
18.05.1990
Yatırım Programı, İnşaatlar
Kaldırılmıştır.
163
18.05.1990
Kapalı Teklif Usulünde Teklif Alma Zamanı ve Zorunlu Olmayan İhale İlanları
Kaldırılmıştır.
162
24.03.1990
Hazine Arazileri Üzerinde Ağaçlandırma İzni Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kaldırılmıştır.
161
15.02.1990
Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
160
15.02.1990
Devlete Ait Taşınmazmalların Kiraya Verilmesinden Önce Bakanlığa Gönderilecek Bilgi ve Belgeler
Kaldırılmıştır.
159
12.02.1990
1990 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Merkezden İzin Almaksızın Yapacakları Sözleşmenin Yetki Sınırı
Kaldırılımıştır.
158
02.01.1990
Batıkların Çıkarılması
Evet
157
27.11.1989
İskeleler
Kaldırılmıştır.
156
09.11.1989
Bilirkişi Ücretleri
Kaldırılmıştır.
155
04.11.1989
Su Ürünleri İhtihsal Yerlerinin Kiraya Verilmesi İçin Bakanlıktan Görüş İsteme Yazılaında Yer Alacak Bilgi ve Belgeler
Kaldırılmıştır.
154
02.09.1989
İşgal ve Tecavüzlerin Giderilmesi
Evet
153
10.05.1989
İmar Kanununun 11 nci Maddesine Göre Meraların Hazine Adına Tescili
Evet
152
26.04.1989
Kat Karşılığı İnşaat Yapımı
Kaldırılmıştır.
151
11.02.1989
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
Evet
150
11.02.1989
Taşınmazmal Satışları
Kaldırılmıştır.
149
03.02.1989
1989 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Merkezden İzin Almaksızın Yapacakları Sözleşmenin Yetki Sınırı
Kaldırılmıştır.
148
19.08.1988
Bilirkişi Ücretleri
Kaldırılmıştır.
147
29.07.1988
1988 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Merkezden İzin Almaksızın Yapacakları Sözleşmenin Yetki Sınırı
Kaldırılmıştır.
146
01.06.1988
Tahsis İşlemleri
Kaldırılmıştır.
145
30.05.1988
Kamu Konutları Yakıt Bedeli
Evet
144
08.03.1988
Kamu Konutları
Evet
143
07.03.1988
Milli Emlak Gelirleri
Kaldırılmıştır.
142
25.02.1988
2981 Sayılı Kanuna Göre Tapu Tahsis Belgesi Verilen İmarlı veya Tahsisli Arsalar Üzerindeki Gecekondular
Evet
141
18.02.1988
775 Sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilecek Taşınmazmallar
Evet
140
26.11.1987
Taşıt Satışları ve Tahsisi
Evet
139
14.10.1987
Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Taşınırmalların Satışı
Evet
138
23.02.1987
Derneklerin Tasfiyesi
Evet
137
12.02.1987
1987 Mali Yılında İkinci Derece İta Amirlerinin Merkezden İzin Almaksızın Yapacakları Sözleşmenin Yetki Sınırı
Kaldırılmıştır.
136
06.02.1987
Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilecekler
Evet
135
02.02.1987
Kira Alacaklarında Gecikme Zammı
Kaldırılmıştır.
134
12.11.1986
2981 Sayılı Kanunla İlgili Ecrimisil Alacağı
Evet
133
04.07.1986
Su Ürünü İstihsal Yerlerinin Projeye Dayalı Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
132
04.07.1986
Su Ürünü İstihsal Yerlerinin Projeye Dayalı Kiraya Verilmesi
Kaldırılmştır.
131
Hazineye İntikal Eden Terekenin Kovuşturulması
Evet
130
06.03.1986
Milli Emlak Kadrolarına Atama Hk.
Evet
129
01.01.1985
106 Sıra Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.
Kaldırılmıştır.
128
29.03.1985
Milli Emlak Şefliği Kadrolarına Atama Hk.
Kaldırılmıştır.
127
29.03.1985
3091 Sayılı Kanun
Evet
126
11.02.1985
Kaloriferli Konutların Yakıt İhtiyaçları
Evet
125
28.09.1984
Kamu Konutları
Kaldırılmıştır.
124
06.07.1984
Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
123
02.02.1984
İmar Planları
Evet
122
09.12.1983
Milli Emlak Kadrolarına Atama Hk.
Kaldırılmıştır.
121
29.11.1983
Yatırım Programlarına Alınan İnşaatlar Hk.
Kaldırılmıştır.
120
22.09.1983
Okul Kooperatiflerinin Çalıştığı Yerlerden Kira Bedeli Alınmaması
Kaldrılımıştır.
119
15.04.1983
16.03.1983 Tarih ve 2805 Sayılı Kanunun Uygulanması
Kaldırılmıştır.
118
25.01.1983
1050 Sayılı Yasanın 62 nci Maddesinin Uygulanması
Kaldırılmıştır.
117
Hazine ile İlgili Davalar
Evet
116
22.03.1982
1050 Sayılı Yasanın 62 nci Maddesinin Uygulanması
Kaldırılmıştır.
115
15.02.1982
Milli Emlak Defterleri Yönergesi
Kaldırılmıştır.
114
11.12.1981
2533 Sayılı Kanunla Feshedilen Siyasi Partilerin Tasfiyesi
Kaldırılmıştır.
113
03.12.1981
Tapulama Çalışmaları
Kaldırılmıştır.
112
27.05.1981
Tüzük Hk.
Kaldırılmıştır.
112
27.05.1981
Tüzük Hk.
Kaldırılmıştır.
111
24.04.1981
İşgal ve Tecavüzler
Evet
110
20.01.1981
Memur Konutları ve Lojmanları
Kaldırılmıştır.
109
22.01.1981
190 Sayılı Kanunla Yönetilen Lojmanların Kiraları
Kaldırılmıştır.
108
15.10.1980
Memur Konutlarının Yakıt Bedelleri
Kaldırılmıştır.
107
18.09.1980
190 Sayılı Kanunla Yönetilen Lojmanların Kiraları
Kaldırılmıştır.
106
20.06.1980
Topraksız ve Az Topraklı Çiftçilerin Tesbiti ile Hazine Arazisinin Kiraya Verilmesi Esasları
Kaldırılmıştır.
105
06.05.1980
Bina Küçük Onarımı
Kaldırılmıştır.
104
15.02.1980
Memur Konutlarının Yakıt Bedelleri
Kaldırılmıştır.
103
17.01.1980
Batık ve Denize Düşmüş Şeyleri Çıkarma Şartnamesinin Bir Maddesinde Yapılacak Değişiklik
Kaldırılmıştır.
102
01.02.1980
Hazineye Ait Taşınmazmalların Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
101
19.11.1979
Menkul Mal Satışlarında İzlenecek İhale Yöntemi
Kaldırılmıştır.
100
19.06.1979
İdari Tahkikat Tutanakları
Kaldırılmıştır.
99
01.06.1979
Kültür Arazisi Vasfında Olmayan Hazine, Arsa ve Arazisinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
98
14.05.1979
Bakanlığa Yazılacak İhale Onay İstek Yazısında Yer Alması Gereken Hususlar
Kaldırılmıştır.
97
02.02.1979
Kantin, Büfe v.s. Hk.
Kaldırılmıştır.
96
08.02.1979
Hazineye ait Taşınmazmalların İşgali
Kaldırılmıştır.
95
05.12.1978
Evrak ve Belgelerin İmhası
Kaldırılmıştır.
95
05.12.1978
Evrak ve Belgelerin İmhası
Kaldırılmıştır.
94
11.09.1978
Lojman ve Memur Konutları
Kaldırılmıştır.
93
07.08.1978
Paydaşlığın Sona Erdirilmesine İlişkin Yazışmalar
Kaldırılmıştır.
92
19.07.1978
Milli Emlak Gelirleri
Kaldırılmıştır.
91
21.04.1978
Suriye Uyruklulara Ait Tarım Toprakları
Evet
91
21.04.1978
Suriye Uyruklulara Ait Tarım Toprakları
Evet
90
18.04.1978
Su Ürünleri İstihsal Yerlerinin Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
89
13.10.1977
Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği
Evet
88
28.09.1977
Yeni Memur Atamalarında Aranacak Esaslar
Kaldırılmıştır.
87
29.09.1977
Tahsis İşlemleri
Kaldırılmıştır.
86
22.09.1977
Memur Konutları Yakıt Gideri
Kaldırılmıştır.
85
13.09.1977
Taşınmazmalların 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Göre Belediyelere Devri için Bakanlığa Yazılacak Yazılarda Yer Alacak Bilgi ve Belgeler
Evet
84
17.06.1977
Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Takdiri
Kaldırılmıştır.
83
16.03.1977
Kültür Topraklarının Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
82
07.03.1977
Milli Emlak Gelirleri
Kaldırılmıştır.
81
04.03.1977
Tapulama Tesbitlerine Dava Yoluyla İtiraz
Kaldırılmıştır.
79
13.12.1976
Menkul Mal Satışları
Kaldırılmıştır.
78
24.11.1976
Reklam Levhaları v.b. Yerler Hk.
Kaldırılmıştır.
77
16.09.1976
Milli Emlak Genel Tebliğleri
Kaldırılmıştır.
76
31.08.1976
Hazineye Ait Taşınmazmal Esas Defterinde Değişiklik Yapıldığında Bakanlığa Bilgi Verilmesi
Kaldırılmıştır.
75
09.08.1976
Milli Emlak Genel Tebliğleri 3 üncü Cildi Hk.
Kaldırılmıştır.
74
13.07.1976
Milli Emlak Genel Tebliğleri 3 üncü Cildi Hk.
Kaldırılmıştır.
73
02.07.1976
İrtifak Davaları
Kaldırılmıştır.
72
26.03.1975
Ecrimisil Bedellerinin Zamanında Takip ve Tahsili
Kaldırılmıştır.
71
02.10.1975
Tahsis Tekliflerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hk.
Kaldırılmıştır.
70
09.09.1975
Milli Emlak Genel Tebliğleri Kitabının Gönderildiği
Kaldırılmıştır.
69
05.08.1975
Tahsisli Olup Başka Hizmetlerde Kullanılan Hazine Emvali
Kaldırılmıştır.
68
30.07.1975
Ankara İli Dahilindeki Resmi Hizmete Tahsisli Hazine Emvali
Kaldırılmıştır.

GENEL TEBLİĞLER

Büyüt(Maksimize et)
NO. TARİHİ KONUSU YÜRÜRLÜLÜK KALDIRAN DÜZENLEME İNDİR
67
30.07.1975
Devlet Mallarının Envanteri
Kaldırılmıştır.
65
02.07.1975
Bakanlığımız Kuruluşları İçin Arsa Temini Hk.
Kaldırılmıştır.
64
19.02.1975
Huzur ve Bilirkişi Ücretleri
Kaldırılmıştır.
63
22.01.1975
190 Sayılı Kanuna Göre Yönetilen Lojmanların Kiraları
Kaldırılmıştır.
62
27.06.1975
Su Ürünleri İstihsal Yerleri Kira Yönetmeliği
Kaldırılmıştır.
61
23.07.1974
Memur Konutları Yönetmeliği
Kaldırılmıştır.
60
04.06.1974
Tapu Fazlalıkları
Kaldırılmıştır.
59
18.05.1974
838 sıra Sayılı Genel Tebliğin Kaldırılması
Kaldırılmıştır.
58
14.05.1974
Kültür Topraklarının Kira İşlemleri
Kaldırılmıştır.
57
09.03.1974
Memur Konutlarının Yakıt Bedelleri
Kaldırılmıştır.
56
17.12.1973
Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti
Kaldırılmıştır.
55
09.05.1973
Kıymet Takdirlerinin Halihazır Rayice Göre Yapılması
Kaldırılmıştır.
54
09.04.1973
Maden Hurdalarının Satışı
EVET
53
31.03.1973
Kamulaştırma Bedellerinin Tesbiti
Kaldırılmıştır.
52
14.03.1973
Deniz Sahillerindeki Kumluk, Taşlık, Çalılık ve Kayalık Sahalar
EVET
51
04.03.1973
Tapulama Tesbitlerine İtiraz ve Vazgeçme İşlemleri
Kaldırılmıştır.
50
15.05.1972
2644 Sayılı Kanun Gereğince Deniz, Göl ve Nehir Kıyılarında Yapılan Doldurmalar
Kaldırılmıştır.
49
05.05.1972
Büfe, Kantin v.b. Yerler
Kaldırılmıştır.
48
10.02.1972
Tapulama Tesbitlerine İtiraz ve Vazgeçme İşlemleri
Kaldırılmıştır.
47
18.11.1971
Anayasa Mahkemesince Kapatılan Siyasi Partilerin Mal ve Borçları
Kaldırılmıştır.
46
11.10.1971
Özel Yüksek Okullardan Satın Alınacak Taşınır ve Taşınmazmallar
Kaldırılmıştır.
45
09.09.1971
Memur Konutları Yönetmeliği
Kaldırılmıştır.
44
23.06.1971
Madeni Hurda Satışları
EVET
43
14.06.1971
Kapatılan MNP'sinin Malları
Kaldırılmıştır.
42
12.06.1971
190 Sayılı Kanunla Yönetilen Lojmanların Kiraları
Kaldırılmıştır.
41
25.01.1971
Teknik Ziraat Merkezi Lojmanları
Kaldırılmıştır.
38
13.05.1970
Tapu Fazlalıkları
Kaldırılmıştır.
37
06.05.1970
İhale Onay İstek Yazılarında Yer Alması Gereken Hususlar
Kaldırılmıştır.
36
13.03.1970
Sahillerimiz ve Göl Kıyılarında Bulunan Hazineye Ait Arazi ve Arsalar
Kaldırılmıştır.
35
27.02.1970
Bağışlar
Kaldırılmıştır.
34
09.02.1970
Sahillerimiz ile Göl Kıyıları Tarihi ve Turistik Mevkilerdeki Arazi ve Arsalar
Kaldırılmıştır.
33
02.02.1970
Taşınmazmal Satışları
Kaldırılmıştır.
32
01.12.1969
Suriyelilere Ait Mal, Hak ve Menfaatler
EVET
31
20.06.1969
Kapatılan İşçi-Çiftçi Partisinin Malları
Kaldırılmıştır.
30
14.05.1969
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu Yürürlüğe Girmiş Bulunduğundan Taşınmazmalların Satışında Bakanlıktan Muvafakat Alınması
Kaldırılmıştır.
29
03.05.1969
Su Baskınından Zarar Gören Çiftçiler
Kaldırılmıştır.
28
15.04.1969
Taşınırmal Satışlarına Ait Cetvellerin Mart ve Eylül Aylarında Bakanlığa Gönderilmemesi
Kaldırılmıştır.
27
05.03.1969
Taşınmaz Bağışları
Kaldırılmıştır.
26
05.02.1969
Yatılı Okullar, Askeri Garnizon ve Hastanelerdeki Lojmanlar
Kaldırılmıştır.
25
01.10.1968
Kadastro ve Tapulama Tesbitlerine Hazine Adına İtiraza Yetkililer, Tapulama Tutanaklarına Hazine Adına Yapılan İtirazdan Vazgeçme Hali İtirazdan Evvel Alınacak Tedbirler ve hazine ile İlgili Taşınmazların Takip, Tetkik ve Belirtme İşlemleri
Kaldırılmıştır.
24
11.04.1968
Kamulaştırma Bedelleri
Kaldırılmıştır.
23
01.04.1968
775 sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesi ile İlgili Kararname
EVET
22
04.03.1968
Köylerdeki Hazineye Ait Arsaların Şimdilik Satılmayıp Kira ile İdare Edilmesi
Kaldırılmıştır.
21
09.01.1968
Lojmanlardaki Merdiven Boşluklarının Kiraya Esas Ölçüye Dahil Edileceği
Kaldırılmıştır.
20
21.12.1967
Köy Okulları ile Bölge Okullarında Oturan Öğretmenlerden Kira Alınmaması
Kaldırılmıştır.
19
13.11.1967
Halk Konutlarının İmar İskan Bakanlığınca Kiraya Verileceği
Kaldırılmıştır.
18
07.11.1967
Suriyelilere Ait Malların İdaresi ile İlgili Yönetmelik
EVET
17
12.07.1967
Toprak Norm Tespitinde Yapılan Değişiklik
Kaldırılmıştır.
16
11.07.1967
Suriye Uyruklulara Ait Borç, Vergi ve Harçlar
EVET
14
17.03.1967
845 Sayılı Tebliğle İstenen Cetvellerin Altışar Aylık Devreler İçin Senede İki Defa Gönderilmesi
Kaldırılmıştır.
12
04.03.1967
Toprak Komisyonlarınca Dağıtılacak Hazine Arazisinin Kira İşi
Kaldırılmıştır.
11
06.12.1966
Muhtaç Çiftçilerin Tesbiti ve Kültür Topraklarının Kiraya Verilmesi
Kaldırılmıştır.
7
27.06.1966
Kira Broşüründeki Baskı Hatasının Düzeltilmesi
Kaldırılmıştır.
6
11.04.1966
Müstakil Olarak Milli Savunma Bakanlığı Mensuplarına Tahsisli Konutların Kaloriferleri (875 ve 2 Sayılı Tebliğlerin 3 üncü Maddesini Değiştirmektedir.)
Kaldırılmıştır.
5
13.03.1966
Kiraya Verilen Kültür Topraklarının Kiracılara Gösterilip Teslimi
Kaldırılmıştır.
4
01.06.1965
Hazine Adına İdari Yollardan Tescil Edilecek İlişiksiz Taşınmazmallar
Kaldırılmıştır.
3
20.02.1964
Hazineye Ait Taşınmazmalların Kira ve Ecrimisil İşlemleri Adlı Broşürün 8 inci Sahifesinin Değiştirildiği
Kaldırılmıştır.
2
08.12.1964
Müstakil Olarak Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Konut ve Lojmanların Kira ve Yakıt Bedelleri
Kaldırılmıştır.
1
09.07.1964
Broşürler Hakkında
Kaldırılmıştır.